.st0{fill:#FFFFFF;}

Swim Vietnam Documentary 

 July 15, 2014

By  Editor

Here is a documentary about Swim Vietnam which was recently shown in Vietnamese national TV!
——–
Đây là bộ phim tài liệu nói về tổ chức Swim Vietnam được thực hiện bởi đài truyền hình HTV9.

Posted by Swim Vietnam on Monday, 5 October 2015

related posts:Get in touch